• "Czuję się tak bogaty"

  • "Czuję się tak bogaty"

pytania dotyczące wiary

Tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi

Na czym polega prawdziwa wiara?

Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu uznaję za prawdę wszystko, co Bóg objawił w swoim Słowie, jak też na głębokim zaufaniu, które stwarza we mnie Duch Święty przez Ewangelię....

Świadectwa wiary

Tu znajdziesz wszystkie świadectwa

Świadectwo Pastora Vanhuysse

Pastor Toon Vanhuysse był siedem lat studentem na seminarium duchownym i dziesięć lat księdzem w kościele rzymsko-katolickim. W tym okresie nie mógł jednak znaleźć „sensu Chrystusa”. Pewnego dnia P...

Pogłębiaj swoją wiedzę

Czytaj więcej o wierze

Ściągnij literaturę

Czy chcesz więcej wiedzieć, pogłębiać swoją wiedzę? Tu można znaleźć publikacje i artykuły na różne tematy.

Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną

Izajasz 26:4