Wiara

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa?

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa, że został poczęty z Ducha Świętego i ...

Na czym polega prawdziwa wiara?

Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu uznaję za prawdę wszystko, co Bóg obj...

Wiara wystarczy?

Czy śmierć Jezusa za nasze grzechyjest wystarczająca, abyśmy uzyskali zbawienie, czy naprawdę s...

Tania łaska?

Czy nauka o zbawieniu tylko i wyłącznie przez łaskę, bez dobrych uczynków, nie jest za łatwa? ...

Kościół

Czy można podzielić grzechy na ciężkie (śmiertelne) i lekkie (powszednie)?

Wielu uważa, że istnieją lekkie grzechy (lub grzechy przebaczalne) i ciężkie (śmiertelne) grze...

W jakim sensie, za tekstem Credo, wyznajemy, że Kościół jest święty?

O Kościele świętym mówimy w tym znaczeniu, że grzesznicy, których Bóg wzywa, są usprawiedliw...

Co oznacza tytuł „katolicki” lub „powszechny”, który tekst wyznania wiary przypisuje Kościołowi?

W języku greckim katolikos oznacza właśnie „powszechny”. A zatem termin ten użyty w...

Różne

Gdzie i kiedy należy się modlić?

Wielu uważa, że najlepiej można modlić się w kościele. Ale to tylko jedno z wielu miejsc. Bóg...

W jaki sposób powinno się modlić?

Jezus Chrystus nauczając Ojcze Nasz pokazał nam, jak powinna wyglądać modlitwa. Nie cho...