Bóg

Czym jest opatrzność Boża?

Wiara w Boga stworzyciela zawiera w sobie wiarę w Opatrzność. Określa się tak działanie, poprz...

Co to znaczy, że Bóg jest Stworzycielem?

Dziecko przytulając się do swego ojca nazywa go „tatą”. Czy my również mamy prawo w taki sa...

Jak rozumiesz słowa: "Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Pytanie 26: Jak rozumiesz słowa: "Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?...

Jezus Chrystus

Jak należy rozumieć to, że Chrystus „przyjdzie sądzić żywych i umarłych"?

Słowo sądzić często budzi nasz opór. Bóg, który sądzi wywołuje często niechęć. ...

Czy Jezus naprawdę był Bogiem?

Być może Jezus naprawdę istniał, ale czy naprawdę był Bogiem? Istota chrze...

Czy Jezus naprawdę istniał?

Skąd można wiedzieć, że Jezus naprawdę istniał? Być może to Jego uczniowie Go wymyś...

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa?

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa, że został poczęty z Ducha Świętego i ...

Wiara

Czy wiara chrześcijańska nie oznacza narzucenia zniewolenia?

Czy wiara chrześcijańska nie jest ukrytą formą narzucenia człowiekowi jakiejś formy zn...

Czy można stracić swoje zbawienie?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie musimy rozpocząć od zdefiniowania na podstawie tekstów bib...

Na czym polega prawdziwa wiara?

Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu uznaję za prawdę wszystko, co Bóg obj...

Wiara wystarczy?

Czy śmierć Jezusa za nasze grzechyjest wystarczająca, abyśmy uzyskali zbawienie, czy naprawdę s...

Tania łaska?

Czy nauka o zbawieniu tylko i wyłącznie przez łaskę, bez dobrych uczynków, nie jest za łatwa? ...

Życie chrześcijańskie

Czy naprawdę jestem tak grzeszny, że sam nie jestem w stanie nic zrobić dla swojego zbawienia?

Niewątpliwie trudno Ci drogi Czytelniku przyjąć myśl, że jesteś tak grzeszny, że sam nic nie ...

W jaki sposób powinniśmy czcić zmarłych?

Pamięć o osobach zmarłych, krewnych, bliskich czy osobach znanych, zasłużonych dla społeczeńs...

Czy można byc bogatym?

Wielu uważa, że chrześcijanin nie powinien być bogaty. W historii Kościoła ciągle...

Gdzie i kiedy należy się modlić?

Wielu uważa, że najlepiej można modlić się w kościele. Ale to tylko jedno z wielu miejsc. Bóg...

W jaki sposób powinno się modlić?

Jezus Chrystus nauczając Ojcze Nasz pokazał nam, jak powinna wyglądać modlitwa. Nie cho...

Kościół

Skąd chrzest dzieci?

Czy w Biblii jest mowa o chrzcie dzieci? W Biblii nie ma bezpośrednio ...

Czy sakramenty mają sens?

Sakrament jest zewnętrznym świadectwem miłości Boga, który przez widzialny znak ukazuje i ofiar...

Czy można podzielić grzechy na ciężkie (śmiertelne) i lekkie (powszednie)?

Wielu uważa, że istnieją lekkie grzechy (lub grzechy przebaczalne) i ciężkie (śmiertelne) grze...

W jakim sensie, za tekstem Credo, wyznajemy, że Kościół jest święty?

O Kościele świętym mówimy w tym znaczeniu, że grzesznicy, których Bóg wzywa, są usprawiedliw...

Co oznacza tytuł „katolicki” lub „powszechny”, który tekst wyznania wiary przypisuje Kościołowi?

W języku greckim katolikos oznacza właśnie „powszechny”. A zatem termin ten użyty w...

Różne

Czy to prawda, że protestanci nie uznają żadnego autorytetu?

Przekonaniem protestantyzmu, zarówno w wieku XVI jak i współcześnie było i jest wezwanie całeg...

W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci?

W tym, że ciałem i duszą należę - zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę - nie do s...